Overgang bedrijven NZKG


Er zijn bedrijven in het werkgebied van de OFGV waarvoor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) de vergunning, toezicht- en handhavingstaken uitvoert. Hier leest u waarom dit het geval is, waar u terecht kunt met vragen over deze bedrijven en om welke bedrijven het gaat.