Privacy


De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De OFGV zorgt er voor dat hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.