Bodeminformatie


Bij de koop, verkoop en het gebruik van grond is bodeminformatie belangrijk voor de waardebepaling van deze grond. Ook bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het nodig om op tijd rekening te houden met de kwaliteit van de bodem. De OFGV beschikt over bodeminformatie van de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Deze bodeminformatiegegevens zijn opgeslagen in een bodeminformatiesysteem. De bodeminformatie gegevens worden periodiek uitgewisseld met het landelijk Bodemloket en de provincie Flevoland.


Bodeminformatie aanvragen

Gebruik het contactformulier om bodeminformatie op te vragen bij de OFGV.