Boringsvrije zone


Om het grondwater in Flevoland te beschermen heeft de provincie Flevoland boringsvrije zones aangewezen. Deze zijn vastgelegd in de provinciale milieuverordening. In de boringsvrije zones gelden maximale diepten voor het doorboren, graven en roeren van de bodem.