Bodemenergie


Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame methode om een gebouw in de winter mee te verwarmen en in de zomer te koelen. Een voorbeeld van WKO is een bodemenergiesysteem. Een bodemenergiesysteem slaat in de zomer de warmte van het gebouw op in de bodem. In de winter onttrekt het systeem deze warmte weer om het gebouw te verwarmen.