Mobiele puinbreker


Voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval moet u een melding doen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. In dit Besluit staan regels opgesteld waaraan u zich moet houden als u gaat breken met een mobiele puinbreker. De OFGV behandelt deze meldingen namens de gemeenten.