Bouwlawaai


Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen forse geluidshinder voor omwonenden met zich meebrengen. Als voorbereiding op uw werkzaamheden moet u in dat geval een aanvraag indienen bij de gemeente. Aan de hand van uw aanvraag bepaalt uw gemeente welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden te informeren en hoe lang de geluidshinder mag duren.