Vervoer gevaarlijke stoffen


Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in principe niet toegestaan binnen de bebouwde kom. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn in veel gemeenten speciale wegen aangewezen. Op wegen, die niet voor dat doel zijn aangewezen, heeft u voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een ontheffing nodig.