Meldingsformulier mobiel breken bouw- en sloopafval


Met dit formulier meldt u het gebruik van een mobiele puinbreker ten behoeve van het breken van bouw- en sloopafval op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Dit formulier moet tenminste 15 werkdagen voor de aanvang van het breken worden ingediend.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Gegevens melder

Gegevens puinbreker

Gegevens materiaal

Opstelplaats voor de mobiele puinbreker

Tijdsduur werkzaamheden

(Er wordt uitsluitend gedurende de dagperiode van 7.00 tot 19.00 uur, en niet op zaterdagen, zon- en erkende feestdagen gewerkt)

Ondertekening