Ontgrondingen


Er is sprake van een ontgronding als het maaiveld of de waterbodem tijdelijk of permanent wordt verlaagd. De provincie Flevoland heeft de vergunningverlening en de handhaving op de Ontgrondingenwet overgedragen aan de OFGV. Met de uitvoering van de Ontgrondingenwet draagt de provincie Flevoland bij aan de bescherming van de waarden voor natuur en landschap, maar ook archeologie, effecten op de omgeving en het waarborgen van de veiligheid bij ontgrondingen.