Meldingsformulieren


Iedereen die van plan is een bodem te saneren of andere activiteiten wil ondernemen waardoor bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst in Flevoland of de Gooi en Vechtstreek, moet dit melden bij de OFGV.