Meldingsformulier Regeling klein grondverzet (< 10 m3)


Alle werkzaamheden die in strijd met de voorwaarden van deze beleidsregel worden uitgevoerd zullen worden beschouwd als niet gemelde sanering.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Gegevens locatie

Gegevens opdrachtgever/gemachtigde

Rechtsvorm indiener *

Gegevens uitvoerder sanering

Reden grondverzet

Relevante gegevens over de bodemkwaliteit

Hoeveelheid sterk verontreinigde grond

Afvoeren grond

Wordt er grond afgevoerd? *

Binnen twee weken na de gemelde uitvoering moet de afvaltransportbon naar info@ofgv.nl worden gemaild onder begeleidend schrijven en locatie kenmerken.

Datum aanvang sanering

Duur sanering

Situatietekening

Toelichting/opmerkingen

Ondertekening