Grondverzet Bbk


In het werkgebied van de OFGV vindt veel grondverzet plaats. Het grondverzet wordt geregeld via het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. Hierin zijn regels opgenomen, waarbij de mogelijkheden voor het toepassen van grond en bagger afhankelijk zijn van zowel de kwaliteit van de toe te passen grond als de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem.


Melding grondverzet indienen

U kunt een melding grondverzet indienen via het Meldpunt bodemkwaliteit.