Bodembeheer


In het werkgebied van de OFGV vindt veel grondverzet plaats. Het grondverzet wordt geregeld via het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. Hierin zijn regels opgenomen, waarbij de normen voor het toepassen van grond en bagger afhankelijk zijn van zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem. Toezichthouders van de OFGV voeren het toezicht inclusief de administratieve controle en de handhaving op naleving van de regelgeving bij grondverzet uit.


Melding grondverzet indienen

U kunt een melding grondverzet indienen via het Meldpunt bodemkwaliteit.