Vuurwerk


Het vuurwerkbesluit stelt regels aan onder andere de opslag en het gebruik van consumenten- en professioneel vuurwerk. De OFGV controleert alle verkooplocaties van vuurwerk in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Voor de provincie Flevoland handelt de OFGV aanvragen op het gebied van bedrijfsmatig ontbranden van vuurwerk af.

Vuurwerkverkoop

De OFGV controleert alle verkooplocaties van vuurwerk in zowel Flevoland als Gooi- en Vechtstreek met als doel het waarborgen van een veilige leefomgeving, het vermijden van gevaarlijke situaties en het verkleinen van de risico’s op ongevallen.

Bedrijfsmatig ontbranden van vuurwerk

Wilt u professioneel vuurwerk afsteken tijdens een vuurwerkshow of evenement? Daarvoor gelden verschillende eisen.