Brandveiligheid


Vooral bij gebouwen waar veel mensen samenkomen, bijvoorbeeld bij horecagebouwen, scholen en sporthallen, is brandveiligheid van groot belang. In Lelystad controleert de OFGV namens de gemeente gebouwen op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften. Het doel: brandgevaarlijke situaties vermijden en de risico’s op brand en ongevallen verkleinen.