Wet luchtvaart


De OFGV verleent ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart (TUG) voor de provincie Flevoland. Verder kunt u terecht bij de OFGV voor klachten over vliegverkeer.

TUG

Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart (TUG) nodig.

Drones

Om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te houden, moet je je als bestuurder van een drone aan regels houden.

Luchthavenbesluit en -regeling

Afhankelijk van de geluidsnormen en veiligheidsrisico’s stelt de provincie Flevoland per luchthaven een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling op.

Klacht vliegverkeer

Als een vliegtuig te laag vliegt en u hier hinder van ondervindt, kunt u hier melding van doen bij de OFGV.