Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart (TUG)


De Wet luchtvaart verbiedt het opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een officiële luchthaven. Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart (TUG) nodig van de provincie Flevoland. Deze ontheffing kunt u aanvragen bij de OFGV.