Drones (RPAS)


Drones zijn steeds vaker te zien. Ze delen het luchtruim met andere vliegtuigen en helikopters. Om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te houden, moet je je als bestuurder van een drone aan regels houden. Bij het gebruik van drones wordt er onderscheid gemaakt tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik.