Vuurwerkverkoop


De OFGV controleert alle verkooplocaties van vuurwerk in zowel Flevoland als Gooi- en Vechtstreek met als doel het waarborgen van een veilige leefomgeving, het vermijden van gevaarlijke situaties en het verkleinen van de risico’s op ongevallen. Tijdens de controle wordt bekeken of wordt voldaan aan voorschriften en regels uit het Vuurwerkbesluit.