Verzoek ontheffing niet verwijderen heipalen


Met dit formulier doet u een verzoek om ontheffing voor het niet verwijderen van heipalen bij de demontage van windturbines.

Dit verzoek is alleen geldig met een handtekening van de eigenaar en eventuele gemachtigde. Deze kunt u aanleveren als aparte bijlage.

Bij vragen over het formulier kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088-633 3000 of via de e-mail: info@ofgv.nl.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Het verzoek luidt als volgt:

Ontheffing van artikel 33 sub c Bbk te verlenen om de heipalen van de windturbine welke heeft gestaan op de Locatie in de bodem te laten.

Dient een bedrijf namens u het verzoek tot ontheffing in dan moet u een verklaring bijvoegen waarin u als eigenaar van het perceel de, te benoemen, partij machtigt.

Op deze foto, situatieschets of kadastrale tekening duidelijk aangeven waar de windturbine gestaan heeft of nog staat en waar de fundering ligt. Voeg daarbij de kadastrale subnummers op het perceel toe.

Graag bewijsstukken aanleveren waaruit blijkt hoe diep de fundering in de bodem zit (bijvoorbeeld een bouwtekening/bouwvergunning voor de turbine van destijds)