Ondertekening regionale energiestrategie


De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben het ambitieuze plan omarmd om samen met verschillende stakeholders (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders, omgevingsdienst en raadsleden) te werken aan een energieneutrale regio. Het eerste resultaat van deze samenwerking is het document “Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek”.