'Omgevingsdienst moet zichzelf opnieuw uitvinden'


Paul Schuurmans, directeur OFGV, heeft samen met bestuursadviseur Sarah Ros van de G32 meegewerkt aan een interview voor vakblad ROm. Een van de belangrijkste conclusies uit het dubbelinterview was dat omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organisaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om deze nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist.