Mini-bestuursconferentie OFGV


Op woensdag 7 februari vond een mini-bestuursconferentie van de OFGV plaats in Natuurpark Lelystad. Ter gelegenheid van de laatste OFGV Algemeen Bestuursvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kreeg deze vergadering dit extra tintje. Samen met de wethouders werd met enkele sprekers teruggekeken naar de totstandkoming van de omgevingsdiensten, wat hun huidige rol en positie is en wat de omgevingsdiensten en hun deelnemers staat te wachten met de komst van de Omgevingswet.