Geslaagde regionale Bodemdag Midden-Nederland 2018


Op donderdag 22 februari organiseerden de RUD Utrecht, Politie Midden-Nederland, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en RWS-Bodem+ een regionale bodemdag in Lelystad. Generaal Jan van den Bos van ILenT verzorgde het openingswoord. Het was een geslaagde dag met ongeveer 80 deelnemers.