Nieuw bestuur OFGV


Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn er nieuwe bestuurders aangetreden. Dit betekent voor de OFGV dat er zowel een nieuw Algemeen Bestuur (AB) als een Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld. Woensdag 20 juni heeft het AB voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. Uit de AB leden is toen een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen.


AB vergadering 20 juni 2018