'Groentjesdag'


De OFGV zoekt voortdurend naar jonge mensen die we op kunnen leiden op diverse vakgebieden met als uiteindelijk doel deze trainees aan ons te binden. De OFGV werkt op dit moment met 9 trainees op de vakgebieden: bodem, asbest, Omgevingswet, HRM en juridisch. Om starters en trainees bij Omgevingsdiensten de kans te geven om ervaringen en ideeën uit te wisselen heeft de OFGV op 21 juni onder de naam ‘Groentjesdag’ samen met OD IJmond, ODRU en ODNZKG de allereerste landelijke dag voor starters en trainees georganiseerd.


Groentjesdag Twitter