Resultaten zwemseizoen 2018


Het zwemseizoen dat loopt van 1 mei tot 1 oktober is weer afgelopen. De OFGV heeft, namens de provincie Flevoland, ook dit jaar weer alles op het gebied van zwemwater gecoördineerd. In totaal zijn er 18 waarschuwingen afgegeven, waarvan er 17 betrekking hadden op blauwalg. Naast de waarschuwingen is er 3 keer een negatief zwemadvies afgegeven. Zwemmersjeuk is dit jaar niet voorgekomen.  Om mensen te informeren over de waterkwaliteit zijn diverse digitale media ingezet. Ook is in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland de video ‘Blauwalg, hoe zit dat?' ontwikkeld.