Controles verkoop van vuurwerk


De OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtreek) controleert ieder jaar tijdens de vuurwerkverkoopdagen alle locaties waar vuurwerk aan consumenten wordt verkocht. Dit doen we voor alle gemeenten in Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Het doel van deze controles is het waarborgen van de veiligheid voor de leefomgeving, gevaarlijke situaties vermijden en de risico's op ongevallen verkleinen. Hieronder vindt u meer informatie over de verkoopdagen, de inhoud van de controle en welke verkooplocaties in uw gemeente worden gecontroleerd.