Samenwerken over grenzen


Op maandag 19 november 2018 kwamen er vijf toezichthouders uit Bonaire naar Nederland om kennis te maken met de werkwijze die de OFGV toepast bij sanering van asbest.