Omgevingswet steeds concreter


De invoeringsdatum van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. De voorbereiding hierop wordt dan ook steeds concreter. De OFGV bereidt zich, zowel intern als met de OFGV-deelnemers voor op de Omgevingswet. In 2019 staat voor de OFGV in ieder geval nog genoeg te doen.