Thema Ondermijning centraal tijdens Handhavingsdag


Op woensdag 11 september heeft in Almere de jaarlijkse Handhavingsdag plaatsgevonden. Het thema dit jaar was Ondermijning. Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland, heeft onder grote belangstelling in Almere de aftrap verzorgd. Ze benadrukte hierbij het belang van samenwerking en het delen van kennis tussen diverse organisaties.


Handhavingsdag 2019

Handhavingsdag 2019