Regelgeving tanken vaartuigen bij jachthavens


Op 7 maart 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak gedaan in een hoger beroepschriftprocedure van een jachthaven tegen een handhavingsbesluit van het bevoegd gezag. De uitspraak moest duidelijkheid geven over de (on)mogelijkheden van onbemand tanken van vaartuigen bij jachthaven. Het hoger beroep is ongegrond verklaard. Hierdoor wordt door de Afdeling invulling gegeven aan de term “direct toezicht” bij het tanken door vaartuigen bij jachthavens van brandstof aan vaartuigen.