Kennismiddag Omgevingswet


Maandagmiddag 16 april vond weer een nieuwe kennismiddag over de Omgevingswet voor Flevolandse overheden plaats in Theater Agora in Lelystad. Deze editie met bijdragen van de gemeenten Almere en Lelystad, Rijkswaterstaat, waterschap Zuiderzeeland en de OFGV. Thema van deze kennismiddag was Participatie & de Omgevingswet.