Bekendmakingen gemeente Noordoostpolder


Hier worden de bekendmakingen van de gemeente Noordoostpolder gepubliceerd. Wilt u de achterliggende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met de OFGV.

Vanaf 1 juni 2019 worden de bekendmakingen van de gemeente Noordoostpolder gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl.