Geval van niet-ernstige bodemverontreiniging, ontstaan vóór 1 januari 1987


Als uit een historisch en eventueel verkennend of nader onderzoek blijkt dat het gaat om een niet ernstig geval van bodemverontreiniging, van voor 1 januari 1987, dan hoeft er geen sanering te worden uitgevoerd.