Meldingsformulier Boringsvrije zone Flevoland


Boven de maximale diepten in de boringsvrije zone is boren, het onttrekken van grondwater of het plaatsen van een bodemenergiesysteem wel toegestaan. Hiervoor geldt een meldingsplicht. Het uitvoeren van een boring in de boringsvrije zone moet minimaal 2 weken van tevoren te worden gemeld bij de OFGV via onderstaand meldingsformulier.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Vul hier informatie over het boorbedrijf in

Vul hier informatie over de boring in


Meer informatie over de boringsvrije zone Flevoland