Bekendmakingen provincie Noord-Holland


Hier worden de bekendmakingen van de provincie Noord-Holland (Gooi en Vechtstreek) gepubliceerd. Wilt u de achterliggende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met de OFGV.


Beschikkingen: HOV in 't Gooi

Hieronder de twee definitieve beschikkingen behorend bij het project HOV in 't Gooi.