Bekendmakingen provincie Noord-Holland


Hier worden de bekendmakingen van de provincie Noord-Holland (Gooi en Vechtstreek) gepubliceerd. Wilt u de achterliggende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met de OFGV.


Ontwerpbesluit: HOV in 't Gooi

Als extra aandachtpunt hieronder de twee ontwerpbeschikkingen behorend bij het ontwerpbesluit HOV in 't Gooi.